Zespół

Adam Maziewski

  • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – nr. dypl. 185
  • Socjoterapeuta
  • Praca w lecznictwie odwykowym od 1992 roku
  • Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych toksycznych używek oraz osobami współuzależnionymi i z tzw. syndromem DDA, DDD

– Natalia Lewandowska

– Maja Przesławska

– Magdalena Kozłowska

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij