Maja Przesławska – Kot

Rodzinny Terapeuta Klubu

Kompetencje zawodowe

Psycholog, socjoterapeuta (Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego).  Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Odbyłam liczne kursy i szkolenia min. z zakresu: indywidualnej oraz grupowej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, również z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą (PARPA), edukacji seksualnej, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych (TUS), terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT) i diagnozy psychologicznej dziecka. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Klinice Nerwic  Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od wielu lat w pracuję z dziećmi i młodzieżą, uwzględniając towarzyszący im kontekst rodzinny jak i szkolny (współpraca z placówkami integracyjnymi oraz międzynarodowymi, praca w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej). Prowadzę również konsultacje w języku angielskim.

Dziecko w rodzinie

Prawidłowy rozwój dziecka, jego równowaga emocjonalna, zależą w znacznym stopniu od jakości relacji z ważnymi osobami dorosłymi. W mojej pracy podejmuję współpracę z rodzicami w ramach indywidualnych konsultacji. Bliskie są mi podejścia systemowe do rodziny, które zakładają, że każdy z jej członków wpływa na wszystkich pozostałych, a każda zmiana powoduje zmianę w całym systemie.

Udzielam  konsultacji oraz wsparcia dla młodzieży i dzieci:

  • mających problemy osobiste (min. borykających się z lękami, obniżonym nastrojem, złością, niską samooceną)
  • rodzinne (min. nadużywanie alkoholu przez członków rodziny, rozwód lub konflikt w rodzinie, zaburzona komunikacja, zjawisko przemocy)
  • doświadczających trudności szkolnych, zarówno w obszarze nauki jak i relacji rówieśniczych (odrzucenie przez rówieśników, trudne relacje, nieumiejętność nawiązywania kontaktów).

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.